Szponzoráció

Szponzorációs tevékenységAz E.ON Hungária vállalatcsoport – lehetőségeihez mérten - évről-évre felvállalja a magyar társadalmi, sport- és kulturális élet mecénásának szerepét. A támogatásokról és szponzorációs együttműködésekről szigorú elvek és szabályok mentén döntünk, amelyeket az E.ON nemzetközi csoport irányelvei, valamint a magyarországi igények és anyagi lehetőségeink alakítottak ki. Együttműködéseinkben – többek között a jelen gazdasági helyzet szabta keretek miatt – előnyben részesítjük a hosszú távú, több éve sikeresen működő partnerségeket. Ezekről a baloldali menüpontban tájékozódhat.

Emellett időről-időre lehetőségünk nyílik néhány újabb partnerség elindítására. A vállaltcsoportunkhoz beérkező megkeresésekről kéthavonta egy több lépcsős, külső szakértőkből és vállalati döntéshozókból álló szponzorációs bizottság dönt.

A pályázatok benyújtásának nincs formai követelménye, kérjük, a szponzor@eon.hu e-mail címre röviden írja meg a program tartalmát, célját, tervezett költségvetését, célcsoportját, a program tervezett elérését.

Minden a szponzor@eon.hu e-mail címre benyújtott pályázatot feldolgozunk, és az E.ON CR stratégájában megfogalmazott szempontok alapján döntünk arról, hogy a pályázatot továbbítjuk-e a külső bírálói szakértői fórumnak - ezt a szerepet a civil szervezet egyik legjobb ismerője a Magyar Adományozói Forum látja el .
A Magyar Adományozói Fórum szakértői felveszik a kapcsolatot a pályázókkal és egy adatlap kitöltésére kérik őket.  A határidőre visszaküldött adatlapok információi alapján készítik elő az úgynevezett javaslati listájukat, melyből az E.ON vezetőiből álló Adományozási Bizottság választja ki a támogatandó kezdeményezéseket, civil szervezeteket.

2017 hatodik ciklusában támogatást nyert szervezetek:

2017 hatodik ciklusában támogatást nyert szervezetek:

Életfa Egyesület - Tudományos Piknik Meetup
A projekt során 150-200 fő 10-16 éves diák természettudományos ismereti, az emberiséget érintő globális problémákról való ismereti és a csapatmunkának köszönhetően soft skilljei -  tudatos, megoldás orientált gondolkodásmód - fejlődnek a 9 alkalommal szombat délutánonként megtartandó foglalkozások során.
Támogatás: 350.000 Ft

EVK Szakkolégium - EVK Elsős Verseny
A pályázó egy régóta működő szakkollégium, célja korszerű közgazdasági, üzleti és azokat támogató ismeretek terjesztése a tagok, az egyetemi hallgatóság és külső érdeklődők felé valamint, hogy a saját területükön kiemelkedő tudással rendelkező szakembereket képezzenek, akik kilépve a munkaerőpiacra hatékonyabb, logikusabb, önállóbb és felkészültebb munkavállalókká váljanak.
A versenyen kb. 150 elsős (Corvinus Egyetem) vesz részt és méri össze tudását három online fordulóban. A legjobb 10 résztvevő egy szóbeli döntőn vesz részt, ahol egy esettanulmányt kell megoldani és prezentálni. A verseny kifejezett hangsúlyt fordít az első év során szerezhető elméleti tudás gyakorlati implementálására. A résztvevők esetén a logikus gondolkodásmód, a problémamegoldó-készség fejlődése valamint egy egyre kedveltebb szolgáltató ágazat, a gazdasági tanácsadás, esetoldás iránti érdeklődés erősödése várható. Emellett pedig a 150 jelentkezőből historikus adatok alapján 20-an jelentkeznek, 3-5 pedig felvételt is nyer Szakkollégiumba.
Támogatás: 195.000 Ft

Goethe Intézet Budapest
Vitázik a világ ifjúsága
A program során 450 hazai középiskolás számára szerveznek vitaversenyt. A tanulók számára a vitás kérdésekkel való elmélyült foglalkozás szemléletmód-váltást, horizontbővülést eredményez. Eközben idegen nyelvi és kommunikatív kompetenciájuk fejlődik, internetes kutatási készségük javul, érvelési és prezentációs technikáik jelentős mértékben gyarapodnak.
Támogatás: 300.000 Ft

Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége
"Mosolyt az arcokra, melegséget a szívekbe" karácsonyi jótékonysági játékos sportvetélkedő gyerekeknek
A budapesti eseményen (az ország kistelepülésein élő, nagycsaládban, nevelőotthonban, szerény körülmények között nevelkedő általános iskolás gyermekek karácsonyi sportvetélkedője) kb. 600 gyermek vesz részt.
Támogatás: 150.000 Ft

Messzehangzó Tehetségek Alapítvány – AdatKaland program
A pályázó jó néhány éve működő alapítvány. Céljuk komplex, iskolán kívüli tehetséggondozó programok szervezése, a korosztályukból kiemelkedő képességgel bíró, nehéz körülmények között élő gyermekek tehetségfejlesztése a művészetek, természettudományok és az informatika területén. AdatKaland programjuk hátrányos helyzetű gyerekek számára szervezett program, mely digitális tudáshoz való hozzáférésüket és digitális írástudásukat javítja (10 fő) - 10 alkalom kéthetente, 4x45 perc/alkalom.
Támogatás: 350.000 Ft

Pro Gemmo Alapítvány
Az energia útja, interaktív környezetvédelmi szemléletformálás
A projekt keretében egy komplex, környezetvédelemmel, tudatos energiafelhasználással kapcsolatos szemléletformálási programot szeretnének bemutatni Veszprém általános iskoláiban tanuló gyerekeknek (250 fő).  A konkrét cél, hogy a gyerekek szélesebb körben megismerhessék az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, és változzanak az ezekkel kapcsolatos beállítódásai.
Támogatás: 360.000 Ft

Városi Könyvtár - Mikulás-műhely
A projekt keretén belül több programelemet is meg kívánnak valósítani, kb. 70-100 fő részvételével:
1. "Kérünk, kedves Télapó" versmondó verseny - 1-4. osztályosok számára, apró ajándékokkal, szaloncukorral
2. Díjkiosztás Mikulással - a megcélzott korosztály számára vidám, mozgalmas program
3. Mikulás-műhely + ajándékkészítés rászoruló családoknak - az ajándékokat a helyi kerékpáros klub osztaná szét a rászorulóknak.
Támogatás: 60.000 Ft

Göcsej KutyaKlub
KutyaTej: Kutya Terápiás jó gyakorlatok a fogyatékkal élő emberekért
A pályázó régóta működő alapítvány, mely igyekszik megismertetni a felelős és kulturált állattartás alapvető elemeit, valamit minél szélesebb körben elérhetővé tenni az egyre intenzívebben fejlődő állatasszisztált tevékenységet.
A projekt célcsoportja fogyatékkal élő személyek: zalaegerszegi látássérült, hallássérült, mozgássérült, beszédsérült, értelmileg akadályozott, autista. A programba 1 intézmény kerülne bevonásra: Mandulavirág gondozóház, összesen 42 fő kedvezményezettel. Havonta 4-6 órában, heti rendszerességgel állatasszisztált foglalkozást tartanak a terápiás párosok az intézmény ellátottai részére. A bevontaknál az alábbi változások várhatók: testi-lelki és szellemi aktivitás felkeltése, fenntartása, szociális kapcsolatok bővítése, csoportos szociális normák felismerése, betartása, mentális zavarok megelőzése, önkifejezés a kommunikációs kedv az empátia erősítése, verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése, figyelem és megfigyelő képesség, emlékezet, gondolkodás fejlesztése, düh, agresszió, félelem, elutasítás, elzárkózás, meg nem értettség kezelése.
Támogatás: 180.000 Ft

Princivil Értékteremtő Egyesület
Mosolyt ajándékba adni és kapni – fogjunk össze!
A projekt keretében több karitatív eseményt valósítanának meg: karácsonyi játszóház (pl. népi mondókák, játékok) és műsorok, jótékonysági osztás (ruhaneműk, cipők, játékok mellett szeretnének tisztálkodó szerekből összeállított csomagokat is osztani), kézműveskedés (karácsonyi díszeket és apró ajándékokat készíthetnek majd a résztvevők), melynek során 160 hátrányos helyzetű gyermeket érnek el Gelséről, Kilimánról és Gelseszigetről.
Támogatás: 150.000 Ft

Máltai Szeretetszolgálat –  Tarnabod/Erk/Tarnazsadány – Karácsonyi csomagosztás
Mindhárom település családjai, nehéz sorsú, mélyszegényben élő, több gyermekes családok, akik kevés keresetből napról napra élnek. A támogatás 300 család karácsonyi ünnepét varázsolja szebbé.
Támogatás: 1.000.000 Ft

Máltai Szeretetszolgálat - Tűzifaosztás
A pályázat segítségével, 1 millió Forintos támogatással közel 60 köbméter fát tudnának megvásárolni, melyet saját önerőből tűzifa készre feldolgoznának a Máltai Szeretetszolgálat által működtetett üzemben (ahol ők adnak embereknek munkát) és a legrászorultabbak részére kiszállítanának. Így jelen támogatás segítségével kifejezetten Tatabánya Mésztelepen és VI-os telepen élők közül kb. 40 idős magányos embernek s 20 családnak tudnának segíteni a téli túlélést.
Támogatás: 1.000.000 Ft

Amennyiben az általunk támogatott területek ismeretében úgy gondolja, az Ön által ajánlott együttműködés számot tarthat érdeklődésünkre, kérjük, küldje el programja leírását a szponzor@eon.hu email címre.

2017-ben összesen hat pályázati időszakot írunk ki. A pályázati határidőig beérkező  szponzor igényeket feldolgozzuk, és az E.ON CR stratégiája által támogatható célokat megfogalmazó pályázatokat tovább küldjük az E.ON Adományozási Bizottságának. Az egy projektre eső támogatási összeg felső határa 1.500.000 Ft.
Újrapályázó jelentkező esetén a támogatás folytonossága nem biztosított, minden esetben önállóan kerül megítélésre a beküldött pályázat.

A 2017. évi pályázati ciklus határidők:
     - 2016. december 31.
     - 2017. február 15.
     - 2017. április 11.
     - 2017. június 13.
     - 2017. augusztus 15.
     - 2017. október 10.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a pályázati határidőt követően a 5-6 hét szükséges a teljes körű  bírálatra, a támogatandó projektek kiválasztására. Ezért olyan témákkal pályázzanak, melyek megvalósulása a fenti pályázati időszakot követően lesz esedékes.


Az E.ON támogatási csapata