Legnagyobb értékeink a munkatársaink

Sikereinket és fejlődésünket elsősorban munkatársainknak köszönhetjük.

Támogatjuk a törekvést, hogy egyensúlyt teremtsünk a magánélet és a munka között, szabályzatainkat, rendszereinket ennek érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk.

Azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges rugalmas munkaidőt, otthonról, vagy akár más telephelyről történő munkavégzést, illetve pótszabadságot biztosítunk. A munkabér kiegészítéseként számos plusz juttatást nyújtunk munkatársainknak, mint például étkezési támogatások, az egészségpénztár, nyugdíjpénztár, egyéb kiegészítő biztosítások, szolgáltatások, vagy közösséget formáló események.

Az esélyegyenlőség biztosítása fontos számunkra, ezért figyelünk a megváltozott munkaképességűekre, és lehetőségeket biztosítunk számukra: az akadálymentesített munkahelyek megteremtését, a fogyatékkal élők munkához juttatását, továbbá a kismamák sikeres visszatérését a munkába komplex program keretében segítjük.

Az E.ON csoport értékeli a különbözőségeket, és minden formában elutasítja a diszkriminációt.

Munkatársainkat segítjük abban, hogy karrierjüket tervezni és menedzselni tudják. Számos képzési programban vehetnek részt, melyek képességeik és készségeik fejlesztését célozzák. Kiemelkedő lehetőségeket ajánlunk a karrierépítésre azzal, hogy egy nemzetközi vállalatcsoporton belüli tanulhatnak, és szerezhetnek tapasztalatot.

Együtt érünk el sikereket

Vállalati kultúránkban az egyik legfontosabb értékünk a csapatmunka.

Az E.ON integrált üzleti modellje ötvözi a nemzetközi lehetőségeket a helyi szaktudással, képessé téve ez által vállalatunkat a 13 ország sokszínűségében rejlő stratégiai lehetőségek kiaknázására.

Értékeljük, és elismerjük egymás ismereteit és erőfeszítéseit, többre vagyunk képesek, ha együttműködünk. Bizalommal és jóindulattal viseltetünk egymás iránt, hiszen tehetségünkkel, képességeinkkel és aktív közreműködésünkkel mindannyian hozzájárulunk a jó csapatmunkához. Így a közösség sikere mindenki egyéni sikere is egyben.

Kiszámítható, biztonságos munkahelyet kínálunk

Célunk, hogy munkatársaink egészségét és jó közérzetét szem előtt tartva formáljuk munkakörnyezetünket. Ennek érdekében igyekszünk számukra a lehető legjobb munkakörülményeket megteremteni. Korszerű eszközöket biztosítunk a biztonságos munkavégzéshez, az ergonómiai igényeknek megfelelő munkahelyeket, professzionális számítástechnikai, irodai és támogató infrastruktúrát alakítunk ki.

Az energetika világában az egészség megőrzése és a biztonságos munkavégzés kiemelkedően fontosak, ezeket szigorúan is vesszük, hiszen a jó egészség az alapja a jó üzleti teljesítménynek is.

Munkatársainknak számos sportolási és kikapcsolódási lehetőségeket kínálunk, biztosítjuk a rendszeres egészségügyi vizsgálatokon való részvételüket, továbbá nagy hangsúlyt fektetünk a munkavédelemre.

A hosszútávon fenntartható működésben hiszünk

Lean szemléletű vállalatként nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos fejlődésre, egyéni és vállalati szinten egyaránt. Tevékenységeink alakításakor az ügyfeleink vannak fókuszban, visszajelzéseikre építünk. Hiszünk a felhatalmazás adta lehetőségekben, a személyes élményeken keresztül szerzett tapasztalatokban és a strukturált problémamegoldásban. Kiemelt értékként kezeljük a tudásmegosztást, valamint folyamatosan teszünk azért, hogy mindezek a törekvések és értékek vállalati kultúránk részei legyenek.